Symfonie Rose Crochet Hook Set


$117.50
Symfonie Rose Crochet Hook Set

Set of 8 single ended Symfonie Rose crochet hooks with Swarovski crystal embellishment

Sizes included are 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, & 8mm (US: E, G, H, I, J & L)

Related Products